ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับประชาชนคนไทย รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ออกมากมาย เช่น แจกเงินรัฐบาล เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้ทุกคนได้เงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งมาตรการโดยส่วนใหญ่นั้นจะออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย หรือไม่ได้อยู่ในระบบของประกันสังคม แต่ไม่ต้องกังวลใจไป สำหรับแรงงาน หรือผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบของทางประกันสังคม ทางกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ของระบบกองทุนประกันสังคม โดย ในปีใหม่ 2566 นี้ได้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรให้กับผู้ประกันตน และภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ทราบหรือไม่? รีบเช็คเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท เพิ่มเป็น 800 บาทแล้ว

  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยของเราได้สร้าง และพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แรงงานไทยที่อยู่ในระบบของประกันสังคมทุกคน จะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทุกช่วงวัย ซึ่งได้รวมถึงบุตรของผู้ประกันตนด้วยเช่นกัน และในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมกัน ดังนั้น  เรามาทำความรู้จักกับเงินสงเคราะห์บุตรกันเลย

เงินสงเคราะห์บุตร เป็นกองทุนประกันสังคมที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีได้ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนวันที่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทน โดยสามารถเช็คได้ที่แอปออนไลน์ประกันสังคม

ล่าสุดนี้ได้การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม จากเดิม 600 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็น 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป และทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นนี้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 

 

ตอบทุกข้อสงสัย เงินสงเคราะห์บุตรเข้าวันไหน ไปดูกัน

  สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอยลง ส่งผลให้หลาย ๆ ครอบครัวมีรายได้ที่ลดลง หรือบางครอบครัวก็ขาดรายได้ไป แต่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กนั้น ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาท เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรของรัฐบาลที่มีการปรับเพิ่มขึ้นงวดเดือนมกราคม 2566 นี้ ทางสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 ซึ่งทางระบบตัดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดการตัดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังรัฐบาล 3 เดือน เนื่องจากว่าสำนักงานต้องการที่จะปรับฐานข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ประกันตนให้เรียบร้อยก่อน

สำหรับใครที่ต้องการเช็คเงินสงเคราะห์บุตรรัฐบาล หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือโทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ 

 

สะดวกสบาย เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชนได้ด้วยตัวเอง

มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เป็นอีกหนึ่งมาตรการความช่วยเหลือที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ในกลุ่มของเด็กที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 3,000 บาท ในมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาทอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 3,000บาท ใหม่ เนื่องจากมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และสามารถทำการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชนได้

โครงการเงินอุดหนุนบุตร เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยทางรัฐบาลจะช่วยเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเด็กมีอายุครบ 6 ขวบบริบูรณ์ สำหรับพ่อแม่คนใดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถทำการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ และถ้าหากว่าใครต้องการตรวจสอบสิทธิ์ก็สามารทำการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชนได้เลยที่เว็บไซต์ www.csgcheck.dcy.go.th

 

จากวิกฤตร้ายอย่างโควิด-19 ที่สร้างความผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้ปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 เป็น 800 บาทต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน ตั้งแต่งวดเดือนมกราคมเป็นต้นไป และจะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินที่ปได้ปรับเพิ่มขึ้นนี้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566