ลงทะเบียนออมสิน 30,000 บาท บรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด

  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดคิดได้เลยจริง ๆ ว่าจะส่งผลไปเป็นวงกว้างขนาดนี้ ภาครัฐจึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ มากมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความทุกข์ใจให้กับประชาชนคนไทยทุก ๆ คน ไม่เพียงเท่านั้น ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ได้ตอบรับต่อนโนบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสำหรับมาตรการช่วยเหลือในการระบาดระลอกใหม่นี้ ทางออมสินได้มีการขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อบุคคลออมสิน และได้เปิดรับลงทะเบียนสินเชื่อบางโครงการที่ได้เคยปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mymo ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบียนออมสินใหม่ในปี 2566 การลงทะเบียนออมสิน 30,000 บาท (รายได้) ส่วนจะมีความน่าสนใจ หรือรายละเอียดของการสมัครสินเชื่อออมสิน 30,000 บาท อย่างไร ไปดูกันเลย

 

ลงทะเบียนออมสิน 30,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดี ๆ เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต่างก็ต้องการ มีผู้คนอีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอาชีพอิสระ และพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย ทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 30,000 (รายได้) บาท เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทุก ๆ คน ซึ่งสินเชื่อที่ว่านี้ คือ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก  ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ สมัครสินเชื่อออมสิน 30,000 บาท ออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่านทาง Mymo ไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคาร โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
  • ผ่อนชำระเงินคืนนานสูงสุดไม่เกิน 3 ปี
  • ปลอดการชำระเงินค่างวดใน 6 งวดแรก

 

ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าธนาคารออมสินนั้นได้ตอบรับต่อมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนอกจากที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนออมสิน 30,000 บาท สินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ยังมีโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้เปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดของสินเชื่อ ดังนี้

  • อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน
  • ผ่อนชำระเงินคืนนานสูงสุด 2 ปี
  • ปลอดการชำระเงินค่างวดงวดใน 6 งวดแรก

 

ลงทะเบียนออมสิน 30,000 บาท ลงทะเบียนออมสินใหม่ให้กู้ง่ายกว่าเดิม

จากการที่ธนาคารออมสินได้เปิดรับลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ และสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชัพอิสระที่ได้รับผลระทบจากการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชน และมีคนลงทะเบียนออมสิน 30,000 บาทนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

สำหรับลงทะเบียนออมสินใหม่สินเชื่อเสริมพลังฐานรากในปี 2023 ล่าสุดนี้ทางธนาคารออมสินได้เปิดรับลงทะเบียนออมสินใหม่อีกครั้ง และได้มีการปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติบางประการเพิ่มเติม โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีประวัติในการชำระสินเชื่อที่ดี และไม่มีประวัติหนี้เสีย สามารถลงทะเบียนออมสินใหม่ได้ ซึ่งวงเงินสินเชื่อเสริมพลังรากฐานรอบใหม่นี้จะปล่อยอนุมัติวงเงินกู้ให้รายละไม่เกิน 20,000 บาท เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เช่นเดิม นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินที่ช่วยทำให้ฝันของคุณเป็นจริง

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก และสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อค่าใช้จ่าย เป็นมาตรการช่วยเหลือของธนาคารออมสินที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อน และความทุกข์ใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนออมสิน 30,000 บาท (รายได้)และสามารถสมัครบัตรออมสินได้ ซึ่งล่าสุดได้มีการปรับเงื่อนไขให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินที่มีประวัติในการชำระสินเชื่อที่ดี สามารถลงทะเบียนออมสินใหม่ได้อีกครั้งผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo