เตือน! วังวนกู้หนี้นอกระบบ ยืมเงินดอกรายวัน เคราะห์ซ้ำยุคโควิด-19 2566

ในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 เช่นนี้ ส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วน หลายคนตกงาน ขาดรายได้ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่รายรับยังคงเดิม ปัญหาด้านการเงินนี่เองที่เป็นต้นเหตุให้บางคนหันไปยืมเงินดอกรายวัน หรือหากู้ยืมเงินออนไลน์นั้นเอง ไม่ว่าจะค่าเทอมลูก ค่าบ้าน ค่ารถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล ทำให้บางคนไม่ได้มีตัวเลือกอื่นหันมายืมเงินดอกรายวัน หรือเงินกู้ด่วนรายเดือนซึ่งมองว่าไม่ต้องมีเอกสารกู้เงินดอกรายวันเยอะ ไม่ต้องมีคนค้ำก็ทำได้ ยืมเงินดอกรายวัน หรือเงินกู้ด่วนรายเดือนง่ายรวดเร็ว แต่ปัญหาก็ไม่ได้จบแค่ยืมเงินดอกรายวัน เพราะหากคุณไม่มีความสามารถจัดการบริหารการกู้เงินดอกรายวัน เงินกู้ด่วนรายเดือนได้แล้วก็จะส่งผลกระทบที่ตามมานั้นอีกมากมาย จากการกู้เงินดอกรายวัน เป็นเงินกู้ด่วนรายเดือน และในที่สุดก็รูปแบบเงินกู้ด่วนรายปี

ซึ่งรูปแบบยืมเงินดอกรายวัน หรือเงินกู้ด่วนรายเดือนมีด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเงินด่วนนอกระบบรายเดือน ไม่ดาวน์รถรูปแบบนี้จะให้ยืมเงินดอกรายวันเป็นเงินก้อนได้เลย และเป็นวิธีส่วนใหญ่ที่ให้ยืมเงินดอกรายวันกันโดยทั่วไป เพราะเป็นการปล่อยสินเชื่อเงินด่วนได้เงินไวใน 24 ชม หรือเป็นสินเชื่อเงินกู้รายวัน เงินกู้ด่วนรายเดือนแบบระยะเวลาสั้น ซึ่งโดยทั่วไปรูปแบบยืมเงินดอกรายวัน หรือสินเชื่อเงินกู้รายวันจะมีลักษณะวงเงินไม่เกิน 20,000-30,000 บาทต่อครั้งในการกู้เงินดอกรายวัน แต่คุณก็จะต้องเสียค่าดอกเบี้ยเงินกู้รายวันแพงหฤโหดเชียวล่ะ 

หากเปรียบเทียบสินเชื่อในระบบกับเงินกู้รายวันนอกระบบโดยมีวงเงินกู้ 10,000 บาท จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  • สินเชื่อในระบบหรือกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจะเสียดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 1.75% ต่อเดือน เท่ากับปีละ 2,100 บาทต่อปี
  • เงินกู้รายวันนอกระบบจะเสียดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 20% ต่อเดือน เท่ากับปีละ 24,000 บาทต่อปี

การยืมเงินดอกรายวัน หรือสินเชื่อเงินกู้รายวันจะมีดอกเบี้ยรวมทั้งวิธีการทวงหนี้ที่โหดมาก แม้ว่าจะมีการยืมเงินดอกรายวัน หรือสินเชื่อเงินกู้รายวันที่ยืมง่าย กู้เงินดอกรายวันง่ายแต่จะไม่มีส่วนลดดอกเบี้ยยืมเงินดอกรายวัน มีแต่จะปล่อยดอกเบี้ยยืมเงินดอกรายวันไปเรื่อย ๆ ผู้กู้ต้องหาเงินต้นที่ยืมเงินดอกรายวันมาคืน มิเช่นนั้นดอกเบี้ยยืมเงินดอกรายวันก็จะสมทบไปเรื่อย ๆ และที่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะการยืมเงินดอกรายวัน หรือสินเชื่อเงินกู้รายวันเมื่อปล่อยไว้นานเข้าก็จะมีดอกเบี้ยยืมเงินดอกรายวันสูง พอหาเงินก้อนได้ก็ต้องไปเสียค่าดอกเบี้ยยืมเงินดอกรายวันจนหมด เงินต้นไม่ลด ดอกก็ไม่หมดสักที เป็นวังวนกู้หนี้เงินกู้รายวันที่มีแต่จะซ้ำเติมชีวิตเท่านั้นเอง