จํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เวลากี่วัน เรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้

เมื่อสภาพเศรษฐกิจของบ้านเมืองในปัจจุบันซบเซาลง ส่งผลให้หลายคนต้องประสบกับปัญหาเงินขาดสภาพคล่อง หนทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คงจะหนี้ไปพ้นการกู้เงิน แต่ในสภาวะแบบนี้ไม่ว่าใครต่างก็เดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้า ครั้นว่าจะไปหยิบยืมเงินจากคนรู้จักก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเหลือเกิน สำหรับใครที่กำลังทุกข์ใจกับปัญหาทางการเงินที่กำลังเผชิญอยู่ ในปี 2022 นี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มีสินเชื่อดี ๆ มากมาย ที่จะช่วยต่อชีวิต และลมหายใจให้กับทุกคน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารธ.ก.ส. ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน ดังนั้น เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าจํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เวลากี่วัน จํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้าง และกู้ธกสสร้างบ้านกี่วันได้เงิน ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้น ไปดูกันเลย

 

หลักประกันในการขอสินเชื่อ จํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เวลากี่วัน?

เป็นที่ทราบกันดีว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อมากมายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือใครที่มีความสนใจจะทำงานในด้านการเกษตร และบุคคลทั่วไป ก็สามารถขอกู้สินเชื่อกับธนาคารได้ แต่เงื่อนไขที่สำคัญอย่างหนึ่งในการกู้เงินกับธ.ก.ส. ก็คือ หลักประกันในการกู้ เช่น การจํานองที่ดินกับ ธกส หรือนำเอาโฉนดเข้าธนาคาร ธกส นั่นเอง

การจำนองที่ดินกับธนาคาร คือ การใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับทางธนาคาร เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ซึ่งในการการจํานองที่ดินกับธนาคาร ธกส นั้น ผู้ที่นำที่ดินไปจำนอง ยังคงมีสิทธิทรัพย์สิน หรือโฉนดที่ดินที่ได้นำมาจำนองไว้กับทางธนาคารอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าหากเกิดการกระทำที่ผิดสัญญา ตัวอย่างเช่น ไม่จ่ายหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารซึ่งเป็นผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะนำทรัพย์สิน หรือโฉนดที่ดินที่ผู้จำนองได้นำจำนองเอาไว้ไปขายทอดสู่ท้องตลาดได้

 

เตรียมความพร้อมไว้ก่อน การจํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

จํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้างนะ? ขอสินเชื่อบ้านใช้เอกสารอะไรบ้างนะ ในการจํานองที่ดินกับ ธกส สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการเตรียมความพร้อมของเอกสารที่้จำเป็นต้องใช้ หรือแบบฟอร์มในการขอสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งโดยปกติแล้วเอกสารที่ใช้ในการจํานองที่ดินกับ ธกส มีดังนี้

  • แบบฟอร์มการขอสินเชื่อ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือ ทด.13

 

อนุมัติยากหรือไม่ จํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เวลากี่วัน ?

หลายคนคงอยากทราบว่าการจํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เวลากี่วัน ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ทางธนาคารจะพิจารณาจากวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ที่เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคล หลังจากที่ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนองที่ดิน

การทำสัญญาจดจำนองที่ดิน จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของหลักทรัพย์ เช่น เลขที่โฉนด เลขที่ดิน รายละเอียดในการทำสัญญา เช่น วันเดือนปี ชื่อผู้ที่ทำสัญญา และรายละเอียดข้อตกลงต่าง ๆ ของสัญญา เช่น จำนวนเงิน และดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระบุให้ชัดเจน 

ซึ่งโดยปกติการจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี หรือการจํานองที่ดินกับธนาคารใช้เวลากี่วันนั้น จะขึ้นอยู่กับอายุของสัญญาว่ากำหนดระยะเวลาไว้นานเท่าไหร่ ส่วนจะใช้เวลาอนุมัตินานมากแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อของทางธนาคารนั่นเอง

 

ในปี 2565 สำหรับใครที่อยากจะขอสินเชื่อดี ๆ จากธนาคาร แต่ไม่รู้ว่าการจํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เวลากี่วัน ? ถ้าหากเรามีความพร้อมในด้านของเอกสารที่ใช้ ก็จะช่วยให้ธุรกรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าทางธนาคารธกส อนุมัติกี่วัน ซึ่งหลักในการประเมินหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน ทางธนาคารจะพิจารณาจากราคารประเมินของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสำหรับการประเมินที่ดิน ธกส จะมีค่าธรรมเนียมในการประเมินร้อยละ 0.25 ของวงเงินจำนอง