สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน
ขอสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน สมัครออนไลน์กับธนาคารโดยตรง

วงเงินบัตร - สูงสุด 3 ล้านบาท

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - MRR+0% ถึง MRR+3% ต่อปี

สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน สร้างคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้ดีกว่าเดิม

กำลังต้องการมองหาสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดีอยู่หรือเปล่า? อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีที่ดิน  ติดต่อสินเชื่อ ธกส ได้แล้ววันนี้ เพราะกู้สร้างบ้าน ธกส ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากกับ 

สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน “เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย” สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อ กับสินเชื่อ ธกส สร้างบ้านนี้จะสามารถนำเงินก้อนกู้สร้างบ้าน ธกสไปเป็น สินเชื่อต่อเติมบ้าน ธกส,ก็ได้ด้วยเช่นกัน การสมัครสินเชื่อตัวนี้นั้น คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ “สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน” เป็นเกษตรกรหรือบุคคลที่ธนาคารขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าแล้วเรียบร้อยจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อ “สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน

วงเงิน“สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน” ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครสินเชื่อแบบ 2 กรณี ได้แก่

  1. ผู้สมัครสินเชื่อ“สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน” มีรายได้ต่อเดือน สามารถขอสินเชื่อกู้สร้างบ้าน ธกส ได้ไม่เกิน 30 เท่าของรายได้สุทธิ
  2. ผู้สมัครสินเชื่อ“สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน” มีรายได้ต่อปี สามารถขอสินเชื่อกู้สร้างบ้าน ธกส ได้ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้สุทธิ โดยวงเงินขอสินเชื่อกู้สร้างบ้าน ธกสไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน

ทั้งนี้กู้สร้างบ้าน ธกสจะให้วงเงินสมัครสินเชื่อ“สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน” ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ส่วนธกส.ปล่อยสินเชื่อ 1 ล้าน หรือ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 ก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาผลการอนุมัติสมัครสินเชื่อเป็นรายบุคคลของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน

ระยะเวลาการผ่อนชำระขอสินเชื่อกู้สร้างบ้าน ธกสต้องไม่เกิน 15 ปี ยกเว้นกรณีมีเหตุผลพิเศษจะผ่อนชำระสินเชื่อ ธกส สร้างบ้านได้ไม่เกิน 20 ปี โดยมีประเภทของการผ่อนชำระสินเชื่อ ธกส สร้างบ้านทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน MRR ตั้งแต่ 0-3.00 ตามแต่จะประเมินการกู้สร้างบ้าน ธกส แต่ลูกค้าสินเชื่อ ธกส สร้างบ้านแต่ละรายไปนั้นเอง 

อย่างไรก็ตามจะมีการสมัครสินเชื่อ“สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน” หลายกรณีไป อาทิเช่น หากวงเงินกู้สร้างบ้าน ธกสไม่เกิน 500000 บาท ผู้กู้สร้างบ้าน ธกสจะต้องมีแบบแปลนแล้วหรือจัดทำขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบคร่าว ๆ หากวงเงินกู้สร้างบ้าน ธกสตั้งแต่จำนวนเงิน 500000 บาท ผู้กู้สร้างบ้าน ธกสจะต้องจัดทำแบบแปลนอย่างละเอียดเพื่อสมัครสินเชื่อ“สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน”ได้ การจ่ายเงินสินเชื่อ ธกส สร้างบ้านจะเป็นงวดขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของการดำเนินการกู้สร้างบ้าน ธกส หรือขึ้นอยู่โครงการที่ใช้เงินกู้สร้างบ้าน ธกส แต่ผู้กู้สร้างบ้าน ธกสจะต้องใช้ที่ดินมาเป็นหลักทรัพย์สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน

เงื่อนไขเพิ่มเติมสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน ในส่วนของประกันภัยเพิ่มเติมลูกค้าขอสินเชื่อกู้สร้างบ้าน ธกส สามารถเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติมในการกู้สร้างบ้าน ธกส อย่างค่าวิเคราะห์การให้กู้ยืมเงิน ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ กรณีเงินกู้สร้างบ้าน ธกสมากกว่า 500000 บาทขึ้นไป

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอป kept
แอป kept ให้การจัดการเงินของคุณเป็นเรื่องง่าย

วงเงินบัตร - ไม่ระบุวงเงิน

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบุคคลธนาคารกรุงเทพ
ขอสินเชื่อบุคคลธนาคารกรุงเทพสำหรับผู้ต้องการเงินอนุมัติทันที

วงเงินบัตร - วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

รายได้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ตั้งแต่ 16-25% ต่อปี

สินเชื่อบุคคลธรรมดา
ขอสินเชื่อบุคคลธรรมดารับเงินกู้ 5 เท่าของรายได้ฟรีค่าสมัคร

วงเงินบัตร - เงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้

รายได้ต่อเดือน - 7,500 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 28% ต่อปี