สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน
ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเพื่อประชาชนกู้ง่ายแน่นอน

วงเงินบัตร - สูงสุด 200,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 19% ต่อปี

อยากมีเงินก้อนใหญ่..ต้องเลือกกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินกับ“สินเชื่อ OD Happy life” 2023/2566

มีค่าใช้จ่ายทุกวัน เงินก็หมุนไม่ทัน หาทางออกไม่เจอ เลือกทำสัญญากู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินกับ“สินเชื่อ OD Happy life” ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินนี้นั้น เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินเพื่อให้ผู้ที่ต้องการขอกู้เงินออมสินกับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินได้เป็นทางเลือกสำหรับการใช้จ่ายอเนกประสงค์ให้กับผู้ขอกู้เงินออมสินไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม

เช็คคุณสมบัติผู้ขอกู้เงินออมสิน“สินเชื่อ OD Happy life”

  1. ผู้ขอกู้เงินออมสินทุกประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินรวมทั้งสินเชื่อ OD Happy life จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นตามกฎหมาย กล่าวคือมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแล้ว
  2. ผู้ขอกู้เงินออมสินกับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินรูปแบบสินเชื่อ OD Happy life นี้ได้จะต้องฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษกับธนาคารออมสิน
  3. ผู้ขอกู้เงินออมสินกับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสินและบัญชีกระแสรายวันของธนาคารออมสินเท่านั้น
  4. ท้ายที่สุดคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้ขอกู้เงินออมสินกับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินต้องมีที่อยู่ ข้อมูล รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เป็นอย่างดี 

ลักษณะสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน“สินเชื่อ OD Happy life”

  • วงเงินการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินนี้สามารถกู้ได้มากที่สุดและไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท โดยที่ธนาคารออมสินให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
  • ธนาคารออมสินปล่อยกู้เลยโดยไม่ต้องพิจารณาเรื่องมูลค่าสลากของผู้ขอกู้เงินออมสินเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด
  • เงื่อนไขพิเศษคือ วงเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินส่วนของ “สินเชื่อชีวิตสุขสันต์” และ “สินเชื่อ OD Happy life” ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาท
  • รายละเอียดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินกับ“สินเชื่อ OD Happy life” จะไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งธนาคารออมสินจะเป็นผู้กำหนดตามเงื่อนไขเอง ตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินสินเชื่อชีวิตสุขสันต์
  • รูปแบบการผ่อนชำระคืนธนาคารออมสินนั้น ผู้ขอกู้เงินออมสินกับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินจะถูกธนาคารออมสินทบทวนทุก 1 ปี เพราะฉะนั้นผู้ขอกู้เงินออมสินจะต้องทำเครดิตของตัวเองให้ดีนั่นเอง

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินกับ“สินเชื่อ OD Happy life” ธนาคารออมสินไม่ได้เปิดให้ใครก็ได้ทำสินเชื่อเงินก้อนใหญ่นี้ไป เพราะสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินรูปแบบนี้จะต้องมีความพันกับธนาคารออมสินหลายอย่างเหมือนกับ เช่น ผู้ขอกู้เงินออมสินต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียก และต้องฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษกับธนาคารออมสิน จึงจะสามารถกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินนี้ได้นั้นเอง

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงินวันทูคอล
สมัครยืมเงินวันทูคอลออนไลน์ (สำหรับลูกค้าเติมเงิน)

วงเงินบัตร - 20 บาท

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - คิดค่าธรรมเนียมแทนอัตราดอกเบี้ย

แอพผ่อนของ
สมัครแอพผ่อนของ ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนของได้

วงเงินบัตร - สูงสุด 100,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - ต้องมีรายได้ประจำ

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 24% ต่อปี

สินเชื่อบ้านออมสิน
ขอสินเชื่อบ้านออมสินผ่อนสบายนานสุด 40 ปี

วงเงินบัตร - ไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย

รายได้ต่อเดือน - ต้องมีอาชีพและรายได้แน่นอน

อัตราต่อปี - กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท:MRR + 1.00