สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
ขอสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลฝันสำหรับคนมีเงินเดือน 8,000 บาท

วงเงินบัตร - สูงสุด 20,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - 8,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 25% ต่อปี

เช็คด่วน 2 บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan)

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เป็นสินเชื่อภายใต้การสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเป็นสินเชื่อที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan) ในขั้นตอนของการการประเมินความสามารถผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล หรือความเต็มใจในการชำระหนี้แก่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล รวมทั้งการเบิกจ่ายของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล การรับชำระคืนสินเชื่อผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

ทั้งนี้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan) ไม่ได้เป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจะไม่ได้เหมือนสินเชื่อรถแลกเงิน บ้านแลกเงินเหมือนสินเชื่อนาโนไปแนนซ์ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจะเป็นธรุกิจของเอกชนที่จะมีเงื่อนไขตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น หรือเรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้

อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan) ในปัจจุบันมีสถานบันการเงินเพื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลได้แก่ 

  • บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด

ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล และได้รับใบอนุญาติสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan) รายแรกของประเทศไทย ซึ่งวงเงินลูกค้าผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแต่ละรายไม่เกิน 20,000 บาท และมีระยะเวลาชำระสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลได้ไม่เกิน 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปี อย่างไรก็ตามผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจะได้รับวงเงินเท่าไรก็จะขึ้นอยู่กับการการพิจารณาผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเป็นรายบุคคลไปนั้นเอง 

  • บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

บริษัทด้านการเงิน ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลสามารถดำเนินการบริษัทนี้ได้เลย ซึ่งรูปแบบของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแห่งนี้จะให้ ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลสามารถรับบริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซครบวงจร การค้าออนไลน์ การบริหารจัดการสินค้า การขนส่งสินค้า การชำระเงินออนไลน์ ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลสามารถดำเนินธุรกรรมด้านการเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกกฎหมาย ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลสามารถชำระเงินคืนผ่านแดชบอร์ด (Dashboard) Pay Later ในแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี ระบบสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan)ที่แดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นวงเงินคงเหลือ วงเงินที่ใช้ไป วันครบกำหนดชำระ เป็นต้น 

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan) เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาหนี้นอกระบบ บริษัทเหล่านี้จึงได้รับใบอนุญาติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความน่าเชื่อถือได้

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอพ ธกส
แอพ ธกส บริการขอสินเชื่อ ชำระและเช็คยอดเงินออนไลน์

วงเงินบัตร - ไม่ระบุวงเงิน

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน
ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเพื่อประชาชนกู้ง่ายแน่นอน

วงเงินบัตร - สูงสุด 200,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 19% ต่อปี

netbank ktb
netbank ktbบริการครบวงจรด้านการเงิน

วงเงินบัตร - ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย