สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ
สมัครสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพผ่อนนานสุด 30 ปีเต็ม

วงเงินบัตร - สูงสุด 5 ล้านบาท

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - ตั้งแต่ 4.7-4.72% ต่อปี

เปลี่ยนบ้านในฝันให้กลายเป็นจริงกับสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ “สินเชื่อบ้านบัวหลวง”

มีบ้านในฝันที่ต้องการได้ดั่งใจ เพียงขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ “สินเชื่อบ้านบัวหลวง” ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อคนอยากมีบ้าน ไม่ว่าจะกู้สร้างบ้านธนาคารกรุงเทพหลังใหม่ ต้องการสินเชื่อกู้บ้านธนาคารกรุงเทพก็ช่วยคุณได้ หรือจะทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ ก็หมดห่วงกับสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ “สินเชื่อบ้านบัวหลวง” ครอบคลุมทุกเรื่องคนมีบ้านได้แล้ว 

  • สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้าทั่วไป

ลูกค้าที่ต้องสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ “สินเชื่อบ้านบัวหลวง” จะสามารถขอสินเชื่อซื้อบ้านธนาคารกรุงเทพให้วงเงินสูง 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน แต่หากราคาเกิน 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดจะไม่เกิน 80% อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี เมื่อเสร็จสิ้นการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ

  • สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน

ธนาคารกรุงเทพสินเชื่อบ้านให้สิทธิพิเศษเพื่อลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพที่ต้องการซื้อบ้านจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร ขอสินเชื่อซื้อบ้านธนาคารกรุงเทพง่าย วงเงินสูง 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

  • สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

อยากรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพก็ทำได้ง่าย ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพสามารถไถ่ถอนหลักทรัพย์จำนองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้เลย โดยที่รับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพราคาต่ำ

  • สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วยวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษาและอัยการ นักบิน (นักบินพาณิชย์) วิศวกร โดยลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพต้องมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไปด้วยเช่นกัน

  • สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง

เพื่อลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพที่มีรายได้ประจำโดยเฉพาะ ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

  • สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

เพียงเป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟก็สามารถขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ “สินเชื่อบ้านบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ” ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ กรณีลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพอยู่ในสินเชื่อบัวหลวงพูนผลสามารถขอวงเงินสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพได้สูงสุด 100% 

  • สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร

ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ “สินเชื่อบ้านบัวหลวง” ได้ดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพสุดคุ้ม ต่ำพิเศษ สำหรับทรัพย์สินพร้อมขายประเภทที่อยู่อาศัยของธนาคาร 

  • สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับเพื่อผู้ที่มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี

เป็นสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพเพื่อลูกค้าที่ต้องการออมเงินกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีสินมัธยะทรัพย์ทวี ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ “สินเชื่อบ้านบัวหลวง” จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย ให้วงเงินสูง 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

กล่าวได้ว่าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ “สินเชื่อบ้านบัวหลวง” มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบมาก เพื่อให้ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพสามารถเลือกในแบบกู้เงินสดธนาคารที่ต้องการได้ดั่งใจ 

 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงินทรูวอลเลท
บริการยืมเงินทรูวอลเลท (สำหรับอายุ 18ปีขึ้นไป)

วงเงินบัตร - สูงสุด 4 เท่าของยอดบิลรายเดือน

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 24% ต่อปี

สินเชื่อบ้านกรุงไทย
สินเชื่อบ้านกรุงไทยรับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย

วงเงินบัตร - วงเงินกู้สูงสุด 100%

รายได้ต่อเดือน - ต้องมีรายได้ประจำ

อัตราต่อปี - EIR 4.13-4.16% ต่อปี

แอพป๋า
ขอสินเชื่อผ่านแอพป๋ารับวงเงินสูงสุด 5 แสนบาท

วงเงินบัตร - สูงสุด 500,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 28% ต่อปี