บัตรยูเมะพลัส
สมัครบัตรยูเมะพลัสเงินเดือน 7,000 อนุมัติทันที

วงเงินบัตร - เงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้

รายได้ต่อเดือน - 7,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ตั้งแต่ 19.8-25% ต่อปี

อยากเพิ่มวงเงินหลังจากสมัครบัตรยูเมะพลัสสบายทำยังไง มีเงินใช้ตลอด 2023/2566

เชื่อว่าหลายคนคงต้องการที่จะขอเพิ่มวงเงินบัตรยูเมะพลัส ภายหลังจากสมัครบัตรยูเมะพลัสแล้ว เพราะในบางครั้งวงเงินสมัครบัตรยูเมะพลัสนั้นก็ไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการ เพราะบางครั้งสมัครบัตรยูเมะพลัสไปแล้วก็ไม่ได้วงเงินตามที่ต้องการ ทีนี่เราจะมาดูกันว่าเอกสารขอเพิ่มวงเงินสมัครบัตรยูเมะพลัสโอนเงินเข้าบัญชีได้เลยไหม หรือสมัครบัตรยูเมะพลัสรออนุมัติกี่วันทำการ 

เพิ่มวงเงินหลังสมัครบัตรยูเมะพลัสใช้เอกสารอะไรบ้าง 

  1. ใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสเท่านั้น
  2. ใช้เอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัส โดยมีรายได้ดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตามกรณีหากผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสรับเงินเดือนโอนเงินเข้าบัญชีโดยผ่านบัญชีธนาคาร ไม่จำกัดธนาคารที่โอนเงินเข้าบัญชีจะต้องใช้เอกสารยื่นบัตรยูเมะพลัสเพิ่มเติมคือ สลิปเงินเดือนของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัส หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัส โดยจะต้องไม่เกินเวลาภายใน 2 เดือนนับจากวันที่อออกเอกสาร และต้องใช้เอกสารบัญชีธนาคารของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสที่มีเงินฝากย้อนหลังไปไม่เกิน 3 เดือน

แต่กรณีที่ของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสที่ไม่ได้มีเงินเดือนโอนเงินเข้าบัญชีโดยผ่านบัญชีธนาคาร ไม่ต้องใช้เอกสารบัญชีธนาคารของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสที่มีเงินฝาก โดยจะต้องใช้เอกสารเพียงแค่สลิปเงินเดือนของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัส หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัส โดยจะต้องไม่เกินเวลาภายใน 2 เดือนเท่านั้น

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำเรื่องบัตรยูเมะพลัสในส่วนของขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินบัตรยูเมะพลัส

  • ผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสสามารถขอยื่นเอกสารผ่านทางเว็บไซด์บัตรยูเมะพลัส หรือทำการสแกน QR CODE ที่สาขา หรือตามจุดที่มีการให้บริการของบัตรยูเมะพลัสเลยก็ได้เช่นกัน
  • ผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นการพิจารณาขอเพิ่มวงเงินบัตรยูเมะพลัส โดยเอกสารที่จะยื่นเพิ่มวงเงินของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสจะต้องมีการรับรองเอกสารอย่างถูกต้องระบุว่า “ใช้สำหรับยื่นคำร้องปรับเพิ่มวงเงิน” รวมทั้งผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสจะต้องมีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัส
  • จากนั้นผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสสามารถรอรับผลการอนุมัติจากบัตรยูเมะพลัสทาง SMS ได้เลย

หากผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสเดินทางมาสมัครบัตรยูเมะพลัสที่สาขาเลยโดยตรงควรจะต้องเตรียมเอกสารตัวจริงของผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสดังกล่างข้างต้นมาเพื่อใช้ยื่นขอวงเงินได้เลยทีเดียว ผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อจะช่วยให้เจ้าหน้าที่พิจารณาได้อย่างรวดเร็ว และผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสก็ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

netbank ktb
netbank ktbบริการครบวงจรด้านการเงิน

วงเงินบัตร - ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อไม่เช็คบูโร 2566
ขอสินเชื่อไม่เช็คบูโรเงินเดือน 9,000 บาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติง่ายที่สุด

วงเงินบัตร - วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้

รายได้ต่อเดือน - 9,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 36% ต่อปี

สมัครบัตรกดเงินสดกสิกร
สมัครบัตรกดเงินสดกสิกรรับไววงเงินสูงมาก

วงเงินบัตร - เงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้

รายได้ต่อเดือน - 7,500 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ตั้งแต่ 18-25% ต่อปี