ธอส สินเชื่อบุคคล
ขอ ธอส สินเชื่อบุคคลเพื่อสร้างบ้านรับเงินทันที 2 ล้านบาท

วงเงินบัตร - สูงสุด 2 ล้านบาท

รายได้ต่อเดือน - 25,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ตั้งแต่ 5.87-13.5% ต่อปี

เช็คด่วน! ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล ขอสินเชื่อ ธอส สินเชื่อบุคคล 2566

แน่นอนว่า ธนาคาร ธอส หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คงเป็นที่รู้จักของใครหลายคน เพราะธนาคาร ธอส หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำเรื่องสินเชื่อซึ่งให้กับลูกค้ามากมายมาแล้วทั่วประเทศ ทั้งนี้ธนาคาร ธอส หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เองก็ได้มีสินเชื่อธนาคาร ธอส รูปแบบ ธอส สินเชื่อบุคคล ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอส ได้ด้วยเช่นกัน 

เบื้องต้นผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอส ต้องเข้าไปเช็คคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอสรูปแบบ ธอส สินเชื่อบุคคล เสียก่อน ว่าสามารถทำเรื่องได้หรือไม่ อาทิเช่น ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอส จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว มีรายได้ของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอสที่มีความแน่นอน มีความสามารถผ่อนชำระเงินในการขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอส เป็นต้น ทีนี้เรามาดูกันว่าธอส สินเชื่อบุคคล จะมีขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรกันบ้าง

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธอส สินเชื่อบุคคล

  • ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ ธอส สินเชื่อบุคคลจะต้องทำการยื่นคำขอธอส สินเชื่อบุคคลที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ใกล้บ้านของท่าน โดยจะต้องแนบเอกสารธอส สินเชื่อบุคคลตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ระบุไว้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเช็คเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ ธอส สินเชื่อบุคคลเบื้องต้น
  • เจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะทำการสรุปผลการประเมินธอส สินเชื่อบุคคล โดยต้องประเมินแล้วว่าผู้ขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอสเป็นผู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระธอส สินเชื่อบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้
  1. วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ ธอส สินเชื่อบุคคล” ไม่ว่าจะซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ไถ่ถอนจำนอง ฯลฯ
  2. พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นที่ระบุไว้
  3. ความสามารถในการผ่อนชำระธอส สินเชื่อบุคคล รวมทั้งระยะเวลาการผ่อนชำระธอส สินเชื่อบุคคล ได้จริง
  4. ประเภททรัพย์สินและมูลค่าของหลักประกันการขอสินเชื่อ
  • เจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะทำการแจ้งผลประเมิน ลูกค้าธอส สินเชื่อบุคคล สามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อ ธอสจากเจ้าหน้าที่ได้ภายใน 7 วันทำการได้เลย จากนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะมีการนัดทำสัญญาธอส สินเชื่อบุคคล
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำสัญญาธอส สินเชื่อบุคคล ทั้งรูปแบบสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง ก็จะมีรูปแบบขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์นัดทำสัญญาธอส สินเชื่อบุคคลที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจะมีการนัดวันทำนิติกรรมธอส สินเชื่อบุคคล ณ กรมที่ดิน ตามที่หลักประกันหรือโฉนดที่ดินของผู้ขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอสได้รับการจดทะเบียนไว้

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอส มีคนกู้ร่วม ธอส สินเชื่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือใครที่กู้ธนาคาร ธอส ร่วม จะต้องนัดหมาย ผู้ขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอส จะต้องนัดหมายมาให้พร้อมเพรียงกันครบทุกคน เพื่อมาร่วมลงนามสัญญาธอส สินเชื่อบุคคล และค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญา เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผู้ขอสินเชื่อกู้ธนาคาร ธอสอีกครั้ง

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอพป๋า
ขอสินเชื่อผ่านแอพป๋ารับวงเงินสูงสุด 5 แสนบาท

วงเงินบัตร - สูงสุด 500,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 28% ต่อปี

แอพผ่อนของ
สมัครแอพผ่อนของ ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนของได้

วงเงินบัตร - สูงสุด 100,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - ต้องมีรายได้ประจำ

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 24% ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน
ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเพื่อประชาชนกู้ง่ายแน่นอน

วงเงินบัตร - สูงสุด 200,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - ไม่เกิน 19% ต่อปี